Postgrau de legalització d'activitats

705 visualitzacions

Conferències »  Instal·lacions i Construcció

Conferències »  Activitats i Seguretat

7 de Octubre de 2020

Impartit per:

Xavier Torrent Foz, enginyer tècnic municipal d’activitats, medi ambient i obres industrials. Membre del Comitè de Legalització d’activitats de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones.

David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN i Membre del Comitè de certificació de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones.

 


Afegeix un comentari

Vídeos relacionats