Guia per al control de fums en cambres frigorífiques

840 visualitzacions

Conferències »  Activitats i Seguretat

5 de Abril de 2022

Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de:

Ricard Nogués, Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).
Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra incendis (CLÚSIC)

 


Afegeix un comentari

Vídeos relacionats